Privacybeleid

Indien u onze website Ogst Deli worden er persoonsgegevens van u verwerkt. Ogst acht uw privacy van groot belang. Om uw privacy zo goed mogelijk te respecteren, hanteren we een aantal normen.

Informeren

We willen u zo goed mogelijk informeren over hoe en waarom we uw persoonsgegevens verwerken. Dat doen we via deze policy.

Gegevens beperken

We trachten onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot datgene wat nodig is voor de goede werking van onze website(s) en onze dienstverlening.

Veiligheid

We nemen de nodige beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Toestemming

In die gevallen waarin uw toestemming wettelijk vereist is omtrent gegevensverwerking, vragen we uw uitdrukkelijke toestemming alvorens uw gegevens op te nemen of te verwerken.

Rechten

We respecteren uw recht om de persoonsgegevens die we van u verwerken in te zien, te corrigeren of te verwijderen. We respecteren ook eventuele verdere rechten die u heeft op grond van de toepasselijke privacy- of andere wetgeving. In onze privacy en cookie policy kunt u lezen hoe we bovenstaande in de praktijk brengen.

 

PRIVACY EN COOKIE POLICY

Bij het gebruik van onze website(s) laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen ook persoonsgegevens zijn. We verzamelen, bewaren en gebruiken de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven (bijvoorbeeld via het contactformulier op de website) of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.


We zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan waarvoor we deze hebben verkregen, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of we dit op grond van de wet mogen of moeten doen. Afhankelijk van welke functionaliteiten of diensten u via de website(s) of onze dienstverlening gebruikt, kunnen we de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

  • Voornaam
  • Achternaam
  • Bedrijfsnaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Adresgegevens
  • Locatiegegevens


Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

  • IP-adres
  • Internetbrowser en apparaat type

CONTACTFORMULIER EN E-MAILS

Indien u vragen heeft over Ogst Deli of de door ons aangeboden diensten, kunt u contact met ons opnemen. U kunt contact opnemen via mail of telefonisch tussen de kantooruren (dit met uitzondering van feestdagen en gevallen van overmacht).


Wanneer u ons een e-mail stuurt, worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.